சனி, 19 மே, 2012

CUCKOOS NOW BARK!


எனது 'குயில்கள் இப்போது குரைக்கின்றன' என்ற கவிதையை கலாபூஷணம் கவிஞர் மீஆத் அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் மிகச்சிறப்பாக மொழிபெயர்த்து  தந்துள்ளார்.மிக விரைவில் வெளிவரவுள்ள என்னுடைய கவிதை நூலில்  அவரால் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட  கவிதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன.


Original  poem in   Tamil  by  poet  pottivil   Asmin
Translated   into  English  by   poet  M.Y.M.MEEADH     on  16   May  2012.

 
You   beat  cobweb  dust
With   artist’s  brush
You  break   the  stones
With  the   hands   that  sing  epic.

 Though   you   have   the  power   of
Creating   achievement
You   collect   the  drainage
You   are   born   to  create  history
But   you   wipe   the  shoes..

 You  fan   the  insignia
To   those   who  beat   you
With   a  whip!
You   apply  sandalwood paste
To   those   who  made   you
Dried   leaf.

You   cook   rice
To   those   who    give   you  hunger
You   ask,  “are   you  quite hale?”
From   those   who  gave   you poison.

Keeping   the   ocean   within   you
You go  begging
Despite   existence  of thousand   suns
Nearby
You   stay   in  darkness.

You   carry   the loaded   sack
Upon   your  shoulder
That  carries the  burden  of   the country
Though   you  carry  the   load
You  go   restrained  with  hunger-why?

 In spite   of  thousand   relatives
In   the   end  you   wander   for   food
Though   you   toil   hard  with   body
Emaciated
You  stand   in  the  street.

Even   breeze  will   change  into  a  storm
Be   alert  about   it . Oh!   Man!
Leave   lying  in  grief  and  ruin
Stand    daringly  oh!   Man!

To  kill  the   malady of  death
There isn’t a remedy   oh! Man!
Till   you  live
Lead   the   life  for   sake   of   you
Oh! Man!

If   water  too  gets   irate
It   will   knock   and  ask   you
Oh! Man!
Cut   off   your  heart
That   lacks  shyness
Oh! Man!

Affection , love   and  attachment
Are  only  out dated  lies. Oh!    Man!
Will  you  understand
The  gang  of  humans  who   disguise
Oh!  Man!?

If   money  is  in  your   hands
The village  too  will  honour  you
Even   if  you  need breath
You  will  get  it  free   Oh!  Man!

Keeping   a  garden  of  water
Don’t  drink   thirst
If  you  stand  shedding  tears
In   grief
Poetry  will not  be  delivered!

Keeping   the   cuckoo   within   you
Don’t   linger   barking
Don’t  get  hit  and   hit  on   head
And   don’t  go  drooping.

Even   if  the crows utter   good
Lend   your  ear  to  it
By   displaying   your  insolence
In  case  you  close  your   ears
It   is  the  sword   for   you.

Dogs   are  always   better
Than  the  man   who  is
Not   grateful
If   you  realize  it   and   live
The  sky   will   be  under  you!


Original  poem in   Tamil  by  poet  pottivil   Asmin
Translated   into  English  by   poet  M.Y.M.MEEADH     on  16   May  2012.     
இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

2 கருத்துகள்:

MOHAMED MEEADH சொன்னது…

MY DEAR POET COMPANION, ASMIN .
LOVER OF ART AND HUMANISM,
RECEIVED YOUR PROMPT ACKNOWLEDGEMENT OF MY
TRANSLATION OF YOUR POETIC VERSES INTO INTERNATIONAL LANGUAGE
TO SPREAD YOUR PROGRESSIVE THOUGHTS AND FEELINGS AMONG
ALL LOVERS OF POETRY IN THE WORLD.
ART IS COMMON TO ALL .LANGUAGE IS NOT
A BARRIER .BUT IT IS BETTER TO MAKE USE OF A WORLD
LANGUAGE TO REACH THE HEARTS OF ALL HUMANS
I ASSURE YOU THAT I WILL MAKE YOUR POETIC
CONTRIBUTIONS KNOWN TO ENTIRE WORLD WITH MY ABILITY OF
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE.
I AM QUITE HAPPY TO SAY THAT I TOO
BECOME WELL KNOWN AMONG YOUR FANS THROUGH MY HELPING
HAND IN TRANSLATING YOUR SWEET POEMS.
HOPING TO HEAR MORE AND MORE FROM YOU
YOURS LOVINGLY
MOHAMED MEEADH

PANITH THEE சொன்னது…

Very good work Asmin. And well done Poet Meehad. My heartiest congrats to both of you - N. Najmul Hussain

கருத்துரையிடுக